Spletno mesto

Prek tega Obvestila o varstvu osebnih podatkov podjetje SAIC Motor Europe B.V. (v nadaljnjem besedilu: »MG Motor« ali »mi/naš, naše, naš«) obvešča osebo, od katere zbira, uporablja in hrani (z drugo besedo: obdeluje) osebne podatke prek svojega glavnega spletnega mesta www.mgmotor.si in posebnega spletnega mesta za predstavitve. Navedene osebe lahko vključujejo poslovne stike, dobavitelje, direktorje, zastopnike, potencialne kupce/kupce in njihove predstavnike, zaposlene in/ali delničarje, kot je smiselno. Podjetje MG Motor je upravljavec podatkov za navedene aktivnosti obdelave. V tem obvestilu uporabljamo besedo »vi«, ki se nanaša na kogar koli v obsegu tega obvestila.

Ostale storitve, ki jih ponuja podjetje MG Motor, so lahko predmet ločenega obvestila o varstvu osebnih podatkov.

1. Osebni podatki, ki jih zbiramo

Osebni podatki so katera koli informacija, ki se nanaša na fizično osebo z določeno ali določljivo identiteto. Osebne podatke uporabljamo zaradi opravljanja svojega dela, zagotavljanja naših storitev, sklepanja pogodb in zaščite naših interesov. Kar zadeva glavno in posebna spletna mesta, obdelujemo osebne podatke, če nam jih posredujete ali ko jih zberemo od vas, na primer med vašim poslovanjem z nami ali med vašo uporabo glavnega ali posebnega spletnega mesta.


Glede na aktivnosti obdelave lahko informacije, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, vključujejo:

 

 1. ime in priimek;
 2. ime podjetja;
 3. telefonsko številko;
 4. e-poštni naslov;
 5. naslov, kraj in državo;
 6. podatke v zvezi z vašo opremo, kot je IP-naslov (ta informacija ne spada vedno v osebne podatke);
 7. podatke, ki se nanašajo na vaš najljubši model, dodatno opremo in testno vožnjo;
 8. podatke, ki se nanašajo na vašo uporabo glavnega ali posebnega spletnega mesta.

Da bi vam lahko zagotovili naše storitve, nam morate posredovati določene osebne podatke. Če nam ne posredujete osebnih podatkov, ki so označeni kot obvezni na glavnem ali posebnem spletnem mestu, vam morda ne bomo mogli zagotoviti svojih storitev.

2.  Kako je mogoče dostopati do osebnih podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov je omejen. V našem podjetju lahko zaposleni dostopajo do osebnih podatkov samo po potrebi.

V nekaterih primerih delimo vaše osebne podatke s tretjimi osebami. Podjetje MG Motor lahko vaše osebne podatke deli z:

 1. internimi oddelki, ki sodelujejo v transakcijah, v katerih sodelujete tudi sami, neposredno ali posredno, kot so Finance, Prodaja, Marketing, Poslovanje;
 2. strankami, dobavitelji ali ponudniki storitev podjetja MG Motor, ki delujejo kot obdelovalci ali upravljavci podatkov, kot so ponudniki storitev gostovanja, ponudniki IT-storitev in zunanji svetovalci, računovodje in odvetniki;
 3. nadzornimi organi in drugimi vladnimi organi zaradi spoštovanja zakonskih obveznosti;
 4. tretjimi stranmi, ki sodelujejo v določenih transakcijah (kot so združitve ali prevzemi), na podlagi katerih je naša družba prodana ali prenesena, delno ali v celoti;
 5. nacionalnimi uvozniki zaradi ugoditve zahtevi za informacije ali organiziranja testne vožnje;
 6. lokalnimi koncesionarji zaradi ugoditve zahtevi za informacije, posredovanja ponudbe na zahtevo ali načrtovanja testne vožnje.
Vaše osebne podatke bomo posredovali zgoraj navedenim tretjim osebam samo za namene, navedene v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov, in samo v obsegu, ki ga dovoljujejo veljavna zakonodaja in predpisi.

Tretje strani, ki jim posredujemo vaše osebne podatke, so same odgovorne za skladnost z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, razen če imajo vlogo našega obdelovalca podatkov. Ne odgovarjamo za način, na katerega navedene tretje strani obdelujejo vaše osebne podatke, ali njihovo upoštevanje veljavne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, če delujejo kot neodvisni upravljavec.

 

3.  Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Trenutno osebnih podatkov ne posredujemo prejemnikom zunaj Evropskega gospodarskega območja (EGP), če pa bomo vaše osebne podatke posredovali zunaj EGP-ja v prihodnje, vas bomo o tem predhodno obvestili. V tem primeru bomo vzpostavili ustrezne ukrepe za zaščito osebnih podatkov. 

4.  Naše zakonske podlage za obdelavo

Po pravilniku o varstvu osebnih podatkov lahko obdelujemo osebne podatke samo glede na eno ali več zakonskih podlag za obdelavo. Te obsegajo naslednje:

 • Privolitev - vaša privolitev, če jo določa zakonodaja.
 • Pogodba - obdelava je nujna zaradi izpolnitve pogodbe z vami/vašim podjetjem ali da bi se na vašo zahtevo izvedli določeni koraki pred sklenitvijo pogodbe.
 • Zakonska obveznost - obdelava je potrebna zaradi uskladitve z našimi zakonskimi obveznostmi.
 • Javni interes - obdelava je potrebna zaradi izvedbe naloge v javnem interesu.
 • Zakoniti interesi - obdelava je potrebna zaradi naših zakonitih interesov ali zakonitih interesov naših tretjih strani. Mi ali tretja stran imamo zakonite interese za učinkovito in pravilno izvajanje, upravljanje ali administriranje svojega poslovanja in obdelavo vaših podatkov v skladu s temi interesi. Navedeni interesi med drugim vključujejo informacijsko varnost ter nadzor transakcij, kot so ponudbe, testne vožnje in marketing. Vaši podatki se ne bodo obdelovali na tej podlagi, če vaši interesi, pravice in svoboščine prevladajo nad našimi interesi ali interesi tretje strani.
 • Interesi življenjskega pomena - če je obdelava podatkov potrebna za zaščito vaših interesov (ali interesov koga drugega) in ne morete podati svoje privolitve. Navedeno velja samo v zelo izjemnih okoliščinah, kot so nujne zdravstvene zadeve.

5.   Namen in zakonska podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Podjetje MG Motor obdeluje osebne podatke za spodaj opisane namene. Kot je pojasnjeno zgoraj, lahko obdelava v tem kontekstu vključuje posredovanje podatkov tretjim stranem in/ali zunaj EGP-ja. Občasno lahko objavimo posebna obvestila, v katerih so navedene (dodatne) podrobnosti v zvezi z določenimi procesi ali programi, ki jih razvijamo.

 

Namen
 Zakonska podlaga
Priprava in/ali vzpostavitev in ohranjanje odnosa z vami ali podjetjem, ki ga zastopate, kot kupcem ali dobaviteljem. Pogodba
Zakoniti interesi
Odgovor na vaše zahteve za informacije ali vprašanje. Pogodba
Zakoniti interesi
Zagotavljanje fizične in sistemske ter informacijske varnosti, vključno z varnostjo našega spletnega mesta. Pogodba
Zakoniti interesi
Analiza uporabe našega spletnega mesta, vključno s kliki in ostalimi podatki, ki se nanašajo na uporabo spletnega mesta, večinoma prek platforme Google Analytics. Zakoniti interesi
Transakcije družbe/globinska analiza. Med potencialno združitvijo ali prevzemom se lahko vaši osebni podatki posredujejo potencialnemu kupcu ali investitorju. Zakoniti interesi
Reševanje sporov, obramba pravnih zahtevkov, usklajevanje. Zakonska obveznost
Zakoniti interesi
Javni interes
Če želite, ostanite na tekočem z najnovejšimi informacijami o novem vozilu MG ZS, in sicer s posredovanjem svojega e-poštnega naslova, imena in priimka ter države prebivališča. Privolitev (če je smiselno)
Zakoniti interesi
Pam ali vašemu podjetju bomo posredovali brošure, marketinške informacije ali oglase po e-pošti, pošti ali telefonu. V obsegu, ki ga zahteva veljavna zakonodaja, vas bomo zaprosili za vašo predhodno privolitev. Privolitev (če je smiselno)
Zakoniti interesi

Ne uporabljamo nobenega avtomatiziranega sprejemanja odločitev brez človekovega sodelovanja, ki bi vplivalo na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki. 

6.   Vaše pravice

Dolžni smo vas obvestiti o vaših pravicah:

 1. Pravica do dostopa, kar pomeni, da lahko pošljete zahtevo za informacije glede osebnih podatkov o vas, ki jih obdelujemo
 2. Pravica do popravka vaših osebnih podatkov.
 3. Pravica do izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.
 4. Pravica do omejitve obdelave.
 5. Pravica do prijave v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave.
 6. Pravica do prenosa podatkov, kar pomeni, da lahko zahtevate prejem svojih osebnih podatkov v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki in lahko te podatke prenesete drugemu upravljavcu.
 7. Pravica do ugovora glede določene vrste obdelave.
 8. Pravica do vložitve ugovora o naši obdelavi osebnih podatkov pri pristojnem nadzornem organu – če ne boste zadovoljni z našo obdelavo vašega zahtevka ali ugovora.
 9. Pravica do preklica vaše privolitve v obsegu, v katerem ste jo podali.

Svojo pravico lahko z izjemo točke (vii) uveljavljate tako, da nam pošljete zahtevo prek podatkov za stik, ki se nahajajo v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov, in to samo v obsegu, v katerem je uveljavljanje takšnih pravic možno v skladu z veljavno zakonodajo.

7.    Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne bomo hranili dlje, kot je to potrebno v skladu z nameni, navedenimi v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov, razen če nas zakonodaja ali predpisi k temu zavezujejo. Opozarjamo, da nas  zakon in pravni predpisi  zavezuje, da za davčne namene in namene korporacijskega prava hranimo vaše osebne podatke (neposredno ali posredno) določeno obdobje tudi po tem, ko so informacije izgubile svoj pomen.

8.     Spreminjanje tega obvestila o varstvu osebnih podatkov

To obvestilo o varstvu osebnih podatkov lahko občasno spremenimo ali posodobimo, da bi se prepričali, da so informacije posodobljene. Če bomo politiko bistveno spremenili, bomo o tem obvestili ali prosili za soglasje v zvezi s takimi spremembami, kot to morda zahteva zakon.

9.     Stik z nami

Če imate kakršno koli vprašanje ali komentar o tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov in/ali obdelavi svojih osebnih podatkov, nam pišite na mg@grandautomotive.hr.

Poiščite prodajni salon

Prodajni salon
Servis