Obvestilo o zasebnosti podatkov

Zahvaljujemo se vam za prijavo in vaše zanimanje za naše podjetje. Radi bi vas obvestili o obdelavi vaših osebnih podatkov med postopkom prijave.

Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov?

Odgovorna stran z vidika zakonodaje o varstvu podatkov je naslednje podjetje:

Grand Automotive Adriatic d.o.o.
Ljubljanska Avenija 4
10090
Zagreb
Hrvatska
mg@grandautomotive.hr

Kadar koli se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer prek zgoraj navedenega naslova ali po e-pošti: mg@grandautomotive.hr

Katere vaše podatke obdelujemo in za katere potrebe? Kaj se zgodi, če nam podatkov ne posredujete?

Podatke, ki nam jih posredujete v zvezi s svojo prijavo, obdelujemo, da bi preverili vašo primernost za delovno mesto ali, če je smiselno, ostala prosta delovna mesta v naši skupini družb in izvedli postopek prijave. Poleg tega vaše osebne podatke prejmemo od neodvisnih zaposlitvenih agencij, ki so že v stiku z vami.

V kontekstu svoje prijave bi morali posredovati samo osebne podatke, ki so potrebni za prijavo (na primer motivacijsko pismo, življenjepis, reference). Če nam teh podatkov ne posredujete, vaše prijave ne bomo mogli obdelati.

Na kateri zakonski podlagi in za katere potrebe obdelujemo podatke?

Zakonska podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v postopku prijave je točka (b) prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, posebej zaradi izvedbe korakov na zahtevo vlagatelja zahtevka pred sklenitvijo pogodbe.

Zakonska podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je lahko tudi vaša privolitev, točka (a) prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. 

Zakonska podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je lahko tudi vaša privolitev, točka (a) prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. 

Legitimni interesi upravljavca za zbiranje osebnih podatkov anketirancev so naslednji:

 • skanje najboljšega možnega kandidata,
 • Preverjanje usposobljenosti kandidata,
 • Preverjanje, ali obstaja obstoječa oz morebitnega konflikta interesov oz druge omejitve, ki bi preprečile zaposlitev kandidata v podjetju,
 • Preverjanje točnosti podatkov dano med postopkom prijave,
 • Upravljanje zbiranja podatkov o ljudeh sredstva,
 • Varstvo in obramba pravnih zahtevkov MG motors v delovnopravnih sporih
Kako dolgo bomo hranili vaše podatke?

Podatki, zbrani za tukaj navedene potrebe, se bodo hranili samo tako dolgo, kot je to potrebno za določeno prijavo in za prehodno obdobje (npr. tako dolgo, kot to zahteva upoštevanje naših obveznosti v smislu hrambe podatkov v skladu z veljavno zakonodajo, ali samo tako dolgo, kot je hramba podatkov zakonsko dovoljena). Načeloma se bodo podatki vlagatelja prijave izbrisali 6 mesecev po zaključku postopka prijave.

Če ste pristali na nadaljnjo hrambo svojih osebnih podatkov, bomo vaše podatke posredovali v naš sistem podatkov o kandidatih za zaposlitev. Podatki se bodo iz tega sistema izbrisali po dveh letih. Če dobite zaposlitev, za katero ste se prijavili, se bodo vaši podatki prenesli iz sistema podatkov vlagateljev prijave v naš sistem upravljanja zaposlenih.

S kom delimo vaše podatke?

V našem podjetju imajo dostop do vaših podatkov tisti oddelki, ki dostop potrebujejo za izpolnitev zgoraj navedenega namena.

V tem kontekstu bo morda dostop do podatkov omogočen tudi našim dobaviteljem storitev. Navedene predstavljajo podjetja, ki spadajo v kategorije informacijskih storitev (posebej programske opreme za vlagatelje prijave za postopek prijave) in upravljanja kadrov.

Podatki se obdelujejo v Evropski uniji ali Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). 

Vaše pravice

Glede svojih podatkov imate lahko naslednje pravice

 • Pravica do dostopa v skladu s 15. členom uredbe GDPR – zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo.
 • Pravica do popravka v skladu s 16. členom uredbe GDPR – zahtevate lahko popravek svojih osebnih podatkov, če so nepravilni, ali dopolnitev, če niso popolni.
 • Pravica do izbrisa v skladu s 17. členom uredbe GDPR in pravica do omejitve obdelave v skladu z 18. členom uredbe GDPR, npr. zahtevate lahko izbris ali omejitev obdelave svojih posebnih podatkov, če na primer ne obstaja več zakonit poslovni namen za takšno obdelavo, zakonske zahteve glede hrambe pa ne zahtevajo nadaljnje hrambe podatkov.
 • Pravica do poročanja v skladu z 19. členom uredbe GDPR, to je pravica do prijave v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave.
 • Pravica do prenosa podatkov v skladu z 20. členom uredbe GDPR, npr. zahtevate lahko pridobitev osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki in te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vam mi to preprečili.
Prav tako lahko prekličete privolitev z učinkom v prihodnosti.

Vložite lahko tudi ugovor pri pristojnem nadzornem organu (77. člen uredbe GDPR), posebej v državi svojega prebivališča ali državi, kjer je do domnevne kršitve uredbe GDPR prišlo.

Prav tako vas želimo opozoriti na vašo pravico do ugovora skladno z 21. členom uredbe GDPR:

Informacije o vaši pravici do ugovora v skladu z 21. členom uredbe GDPR.

Kadar koli lahko vložite ugovor glede naše obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi svoje posebne situacije ter zahtevate, da se vaši osebni podatki nehajo obdelovati. Navedeno se prav tako nanaša na oblikovanje profilov na podlagi tega določila v smislu 4. točke 4. člena uredbe GDPR. Če imate pravico do ugovora in uspešno uveljavite to pravico, se vaši osebni podatki ne bodo več obdelovali za navedene potrebe. Ugovor lahko vložite v kateri koli obliki, in to brezplačno.

Če je mogoče, ga pošljite na naslov zgoraj navedene odgovorne osebe ali e-poštni naslov: mg@grandautomotive.hr

Obstaja kakršno koli avtomatizirano sprejemanje odločitev v posameznih primerih, vključno z oblikovanjem profilov?

Ko se na vas obrnemo prek obrazca ali e-pošte, ne uporabljamo povsem avtomatiziranega avtomatskega sprejemanja odločitev v skladu z 22. členom uredbe GDPR. Prav tako vaših podatkov ne obdelujemo samodejno s ciljem ocenjevanja določenih osebnih vidikov (oblikovanje profila).

Posodobitev obvestila o varstvu osebnih podatkov

V zvezi s tehničnimi in ekonomskimi pogoji, ki se nenehno spreminjajo, naše obvestilo o varstvu osebnih podatkov redno posodabljamo. Trenutna različica je na voljo na naslovu https://mgmotor.eu/privacy-policy. V primeru večjih sprememb vas bomo posamično obvestili.

Poiščite prodajni salon

Prodajni salon
Servis