Obvestilo o varstvu podatkov za naša električna vozila

Mi, Grand Automotive Adriatic d.o.o.,ponujamo sodobna električna vozila s pametnim sistemom za zabavo, ki se lahko poveže z vašim mobilnim telefonom prek naše aplikacije ISMART.

Osebne podatke obdelujemo v kontekstu zagotavljanja pametnega sistema zabave in aplikacije.

Varstvo osebnih podatkov nam veliko pomeni. Osebne podatke obdelujemo samo v skladu z veljavnimi zahtevami za varstvo podatkov, posebej Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

V poglavju A tega obvestila o varstvu osebnih podatkov zagotavljamo informacije o upravljavcu, odgovornem za obdelavo vaših osebnih podatkov, in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov upravljavca.

V poglavju B najdete informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov.

V poglavju C najdete informacije o svojih pravicah glede obdelave svojih osebnih podatkov.

Tehnični termini, ki se nanašajo na varstvo podatkov v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov, imajo pomen, ki se uporablja v Splošni uredbi o varstvu podatkov. Podrobnejše informacije o navedenem najdete v poglavju D.

 

KAZALO

 1. Informacije o upravljavcu

  1. Identiteta in podatki za stik upravljavca
  2. Podatki za stik pooblaščene osebe za varstvo podatkov upravljavca

 2. Informacije o obdelavi osebnih podatkov

  1. Uporaba računa ISMART na mobilnem telefonu in avdiovizualnem in navigacijskem sistemu (AVN), vključno z uporabo funkcij daljinskega upravljanja vozila prek aplikacije ISMART
  2. Uporaba navigacijskega sistema na avdiovizualnem in navigacijskem sistemu (AVN)
  3. Uporaba glasovnega prepoznavanja
  4. Uporaba aplikacij tretje strani na avdiovizualnem in navigacijskem sistemu (AVN)

 3. Informacije o pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

  1. Pravica do dostopa
  2. Pravica do popravka
  3. Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)
  4. Pravica do omejitve obdelave
  5. Pravica do prenosa podatkov
  6. Pravica do prijave v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave
  7. Pravica do ugovora
  8. Pravica do preklica privolitve
  9. Pravica do vložitve ugovora pri nadzornem organu

 4. Informacije o tehničnih terminih Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki se uporabljajo v tem Obvestilu o varstvu osebnih podatkov
 5. Datum začetka veljavnosti in spremembe tega Obvestila o varstvu osebnih podatkov

A. Informacije o upravljavcu

 

 1. Identiteta in podatki za stik upravljavca

  SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor

  De Entree 159


  1101 HE Amsterdam


  dpo@mgmotor.eu

  Tel.: +31 (0) 20225540

 2. Podatki za stik pooblaščene osebe za varstvo podatkov upravljavca obrade 

  SAIC Motor Europe BV


  Oval Tower, 15th floor


  De Entree 159

  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu

 

B. Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Pri uporabi naših vozil vam želimo zagotoviti kar najboljšo možno izkušnjo, zato vam ponujamo aplikacijo ISMART in vozila opremimo z inovativnim sistemom. V naših vozilih se nahajata dve napravi, ki komunicirata z aplikacijo ISMART in ki ju lahko slednja nadzira: avdiovizualni in navigacijski sistem (AVN) ter telematska enota (TBOX). Celotna komunikacija med napravama in aplikacijo poteka prek naše platforme za telematske storitve (TSP Backend). Sistem AVN vam omogoča aplikacije za informiranje in zabavo, kot sta navigacija in središče za obvestila. Sistem TBOX je odgovoren za spletni dostop do vozila in nalaganje podatkov na platformo TSP Backend. Za določene funkcije sistem AVN komunicira neposredno s tretjimi osebami, ki jim pošilja osebne podatke (npr. Amazon). Za zagotavljanje funkcij, navedenih v tem Obvestilu o varstvu osebnih podatkov, obdelujemo vaše osebne podatke, zato vas želimo obvestiti tudi o podrobnostih te obdelave. Svoja vozila lahko uporabljate tudi brez uporabe spletnih funkcij sistema ISMART, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov. Ko boste uporabljali sistem AVN prvič in prenesli aplikacijo, vas bomo vprašali, ali želite omogočiti vse funkcije sistema ISMART, vključno s tistimi, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov. Posamezne funkcije sistema AVN, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, lahko vklopite in izklopite.

 

 1. Uporaba računa ISMART na mobilnem telefonu in avdiovizualnem in navigacijskem sistemu (AVN), vključno z uporabo funkcij daljinskega upravljanja vozila prek aplikacije ISMART

  Pri naših električnih vozilih omogočamo aplikacijo ISMART za pregled in daljinsko upravljanje določenih funkcij vozila in za pošiljanje informacij vozilu, kot so informacije o ciljih za navigacijo ali interesnih točkah (angl. Points of Interest, POI). Za uporabo teh funkcij mora biti vozilo povezano z računom ISMART. V tem kontekstu obdelujemo osebne podatke za naslednje namene:

  • IIzdelava in dodelitev računa ISMART zaradi omogočanja vašega daljinskega upravljanja lastnega vozila in preverjanja njegovega stanja
  • Dostopnost funkcije povezovanja vašega vozila z vašim računom in prekinitve povezave
  • Dostopnost funkcije za preverjanje in nadzor stanja vozila
  • Dostopnost funkcije Find My Car
  • Dostopnost funkcije Upravljanje polnjenja
  • Dostopnost funkcije Klic v sili
  • Dostopnost središča za obvestila
  • Dostopnost funkcije Povratne informacije
  • Obdelava vaših povratnih informacij
  • Dostopnost funkcije Moj koledar
  • Dostopnost funkcije o porabi energije
  • Dostopnost funkcije digitalnega ključa

V nadaljevanju se nahajajo podrobnejše informacije o navedenem:

1. Podrobnosti o osebnih podatkih, ki se obdelujejo

 

Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo Osebni podatki, vključeni v kategorije Viri podatkov
Obveznost posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, za omogočanje dostopa do podatkov
Obdobje hrambe podatkov
Podatki o protokolu
Podatki o protokolu, ki nastanejo zaradi tehničnih razlogov, ko se uporablja naša aplikacija za dostop do vsebin z našega strežnika: Podatki, ki nastanejo med tem dostopom, so opredeljeni s spletnim protokolom za prenos informacij med vašo napravo in strežnikom naše aplikacije. Navedeno vključuje IP-naslov, vrsto in različico mobilnega operacijskega sistema, ki se uporablja, vsebine, do katerih se dostopa, ter datum in čas dostopa.
Uporabnik aplikacije
Dostopnost podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso dostopni, naša aplikacija ne more dostopati do vsebin z našega strežnika.
Podatki se hranijo v dnevniških datotekah strežnika v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, največ 7 dni, razen če nastopi dogodek, ki ogroža varnost (npr. napad DDoS). Če nastopi dogodek, ki ogroža varnost, se dnevniške datoteke strežnika hranijo, dokler se dogodek, ki ogroža varnost, ne odpravi in povsem reši.
Podatki za registracijo
Podatki, ki jih posredujete pri registraciji svojega računa za našo aplikacijo: Navedeni podatki vključujejo naslednje obvezne informacije: ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, geslo. Dodatno navedeni podatki vključujejo naslednje izbirne informacije: spol, rojstni datum.
Uporabnik aplikacije
Posredovanje informacij, ki so označene kot obvezne, med postopkom registracije je zahteva, ki je potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če obvezne informacije niso posredovane, registracija in izdelava uporabniškega računa nista mogoči.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.
Podatki za prijavo
Podatki, ki jih posredujete ob prijavi za svoj račun:  Navedeno vključuje: mobilno številko, e-poštni naslov in geslo. Ko se prijavljate v svoj račun v svojem vozilu, navedeno prav tako vključuje enolični identifikator, shranjen v kodi QR.
Uporabnik aplikacije
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, se v svoj račun ne morete prijaviti.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.
Dodatni podatki za račun
Podatki, ki jih lahko dodate v svoj račun, npr. varnostna koda, nastavitve alarma, podatki za stik v nujnem primeru, najljubši kraji in radijske postaje ter načrti potovanj.
Uporabnik aplikacije
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso dostopni, določene funkcije, kot je iskanje po seznamu najljubših nastavitev v sistemu AVN, morda ne bodo pravilno delovale.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.
Osnovni podatki o vozilu
Osnovne informacije o vašem vozilu, pridobljene samodejno iz vašega vozila, ki so vidne v aplikaciji: Navedeno vključuje številko VIN, številko motorja, ime znamke, ime modela, model menjalnika, barvo, serijsko številko platforme TBOX, serijsko številko sistema AVN.
Uporabnik vozila
Dostopnost podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, jih prek aplikacije ni mogoče videti.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.
Podatki o stanju vozila
Informacije o trenutnem stanju vašega vozila, ki se lahko samodejno pridobijo iz vašega vozila in ogledajo ter, ko je mogoče, spremenijo v aplikaciji: Navedeno vključuje podatke o preostalem gorivu/električni energiji, preostali kilometrini, tlaku v pnevmatikah, napetosti baterije, stanju motorja, stanju električnega servo volana (EPS), stanju ročne zavore, temperaturi, stanju stekel/strešnega okna, stanju vrat, stanju motorja, stanju sklopke, stanju nepooblaščenega odklepanja, stanju senzorja za udarce.
Uporabnik vozila
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, jih prek aplikacije ni mogoče videti, funkcija daljinskega upravljanja prek aplikacije pa ni dostopna.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.
Podatki o lokaciji
Podatki o lokaciji vašega vozila in vašega mobilnega telefona: Navedeno vključuje GPS-lokacijo vozila in mobilnega telefona.
Uporabnik vozila / aplikacije
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, določene funkcije, kot je funkcija Find my car, niso dostopne.
Podatke o lokaciji vašega telefona obdelujemo samo občasno, medtem ko uporabljate funkcijo preverjanja in preverjanja stanja vozila ali funkcijo »Find my car«.
Podatki o bateriji
Podatki o stanju baterije vašega vozila: Navedeno vključuje preostalo moč, preostali čas polnjenja, električni tok polnjenja, napetost polnjenja, preostalo kilometrino
Uporabnik vozila
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, jih prek aplikacije ni mogoče videti.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.
Podatki iz sporočil
Podatki iz sporočil, ki jih dostavimo v vhodno pošto v vašem vozilu in aplikaciji:  Navedeno vključuje pomembna sporočila, kot so alarmi, informacije o delovanju in novosti.
Ustvarilo naše podjetje
- Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.
Podatki za povratne informacije
Podatki, ki nam jih posredujete, ko uporabljate funkcijo povratnih informacij
Navedeno vključuje vsebino vaših povratnih informacij
Uporabnik aplikacije
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, ne morete odgovoriti na svoje povratne informacije.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.
Podaci za koledar
Podatki, ki nam jih posredujete, ko omogočite sinhronizacijo svojega koledarja z našo aplikacijo: Navedeno vključuje datum in čas sestanka, datum obletnic ali drugih dogodkov. Navedeno vključuje tudi informacije, ki jih posredujete v naši aplikaciji, kot so tema, opombe, opomnik za čas in datum.
Uporabnik aplikacije
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če navedene informacije niso podane, vam ne moremo poslati opomnika na dan obletnice.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.
MAC naslov za Bluetooth  
Podatki za aktiviranje funkcije digitalnega ključa ali izdelavo kontrolne identifikacijske številke digitalnega ključa.
Uporabnik aplikacije
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, ne morete uporabljati funkcije digitalnega ključa.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.
Kontrolna identifikacijska številka digitalnega ključa
Podatki, ki vas identificirajo, ko zahtevate odklep svojega vozila.
Ustvarilo naše podjetje
- Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.
Podatki za upravljanje oglaševanja
Informacije, ki se nanašajo na privolitve, ki ste jih podali za namen oglaševanja, in informacije glede vaših možnih ugovorov glede oglasov: Navedeno vključuje datum in čas privolitve, IP-naslov naprave, ki se uporablja za podajanje privolitve, datum in čas preklica privolitve ali ugovor glede obdelave osebnih podatkov za namen oglaševanja.
Uporabnik vozila / aplikacije
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, ne moremo obdelati vaše privolitve in/ali ugovorov glede oglaševanja.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.
Podatki za upravljanje oglaševanja
Dodatno navedeno vključuje dokumentacijo o informacijah, ki smo jih podali glede privolitve in/ali oglaševanja, izvedenega brez vaše privolitve.
Ustvarilo naše podjetje
- Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo najdlje, če uporabnik ne izbriše svojega računa ISMART.

2. Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov

Namen obdelave osebnih podatkov
Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo Avtomatizirano sprejemanje odločitev
Zakonska podlaga in, če je smiselno, zakoniti interesi
Prejemnik
Izdelava in dodelitev računa ISMART zaradi omogočanja vašega daljinskega upravljanja lastnega vozila in preverjanja stanja vozila: Po začetni registraciji svojega računa lahko shranite dodatne podatke v svoj račun. Navedeno vključuje izbirno shranjevanje informacij za stik, naslovov in nastavitev, kot so nastavitve jezika. Navedeno vključuje tudi funkcijo prijave in odjave iz aplikacije.
Podatki za registracijo Podatki za prijavo Podatki o računu
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev
6. člen (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Developer
Dostopnost funkcije povezovanja vašega vozila z vašim računom in prekinitve povezave: Da bi lahko daljinsko upravljali svoje vozilo in preverili njegovo stanje prek naše aplikacije, morate vozilo povezati z svojim računom. Za povezavo svojega vozila s svojim računom morate z aplikacijo skenirati kodo QR, ki se prikaže v sistemu AVN. Navedeno prav tako vključuje zavezujoče upravljanje razmerja s kupci, ki vam omogoča ogled informacij o svojem vozilu, ki jih samodejno prejmete od svojega vozila: Navedeno vključuje številko VIN, številko motorja, ime znamke, ime modela, model menjalnika, barvo, serijsko številko platforme TBOX, serijsko številko sistema AVN.
Podatki za registracijo Podatki za prijavo Osnovni podatki o vozilu
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev
6. člen (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Developer
Dostopnost funkcije za preverjanje in nadzor stanja vozila: Zahvaljujoč naši aplikaciji lahko preverite stanje vozila. Navedeno vam omogoča, da preverite, ali je vozilo varno za vožnjo ali varno zaklenjeno, ko je parkirano. Funkcija vam prav tako omogoča daljinski nadzor vozila, kot je zaklep ali odklep vozila ali sprememba temperature klimatske naprave ali ogrevanje sedežev. Prav tako vam ta funkcija omogoča, da preverite porabo energije na svojem telefonu z ogledom kilometrine, skupne porabe energije, povprečne hitrosti in časa potovanja. Da bi vam omogočili te funkcije na daljavo (npr. brez povezanosti vašega mobilnega telefona in vašega vozila), se relevantni podatki o stanju vozila izmenjujejo med vašim mobilnim telefonom in našimi strežniki ter med vašim vozilom ter našimi strežniki po spletu. Ta funkcija vam prav tako omogoča, da nastavite alarme vozila in prejemate obvestila v naši aplikaciji. Navedeno vključuje obvestila o nizki napolnjenosti baterije, varnostna opozorila, geoprostorska (geo-fence) opozorila, opozorila o hitrosti, opozorila o zagonu motorja ali opozorila, ki se nanašajo na kakršne koli neobičajne pojave v zvezi z vozilom.
Podatki o protokolu Podatki za registracijo Podatki za prijavo Podatki o stanju vozila Podatki o lokaciji
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev
6. člen (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Developer Dobavitelj  kompleta za razvoj programske opreme (SDK) za zemljevide
Dostopnost funkcije Find My Car: Pri uporabi funkcije Find My Car bomo uporabili GPS-lokacijo vašega mobilnega telefona in GPS-lokacijo vašega vozila, da vam prikažemo najkrajšo peš pot do vašega vozila. Navedeni GPS-lokaciji se preneseta z vašega mobilnega telefona in vašega vozila, samo ko dostopate do funkcije Find My Car v aplikaciji. Po pošiljanju varnostne kode bo odklenjena funkcija troblje/luči, ki vam bo pomagala poiskati svoje vozilo v mraku.
Podatki o protokolu Podatki za registracijo Podatki za prijavo Podatki o lokaciji Dodatni podatki o računu Podatki o stanju vozila
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev
6. člen (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Developer Dobavitelj  kompleta za razvoj programske opreme (SDK) za zemljevide
Dostopnost funkcije Upravljanje polnjenja: Ta funkcija vam omogoča preverjanje trenutnega stanja baterije in polnjenja. Prav tako lahko čas polnjenja načrtujete s povezovanjem priključka za polnjenje prek Bluetootha. Poleg tega lahko nastavite cilj polnjenja.
Podatki o protokolu Podatki za registracijo Podatki za prijavo Podatki o bateriji Podatki o lokaciji
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev
6. člen (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Developer Komplet za razvoj programske opreme (SDK) za zemljevide
Dostopnost funkcije Klic v sili: Ta funkcija vam omogoča hitro vzpostavitev klica v sili na številko, shranjeno v vaš račun. Ustrezno številko klica v sili določimo v skladu z državo, ki ste jo izbrali pri prvi povezavi svojega vozila z aplikacijo.
Podatki o protokolu Podatki za registracijo Podatki za prijavo Dodatni podatki o računu
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev
6. člen (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Developer
Dostopnost središča za obvestila: Prikažemo vam pomembna obvestila, kot so opozorila, informacije o delovanju in novosti (vključno z oglasi o storitvah podjetja MG). Navedena obvestila so dostopna prek funkcij vhodne pošte v aplikaciji in sistemu AVN.
Podatki o protokolu Podatki o sporočilih Podatki za prijavo Dodatni podatki o računu Podatki o stanju vozila Podatki o upravljanju oglasov
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev
6. člen (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Developer
Dostopnost funkcije Povratne informacije: Zahvaljujoč funkciji Povratne informacije nam lahko posredujete povratne informacije o nepravilnostih ali predloge za nadaljnje izboljšave.
Podatki o protokolu Podatki za registracijo Podatki za prijavo Podatki o povratnih informacijah
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev
Članak 6. (1) (f) (ispunjavanje legitimnih interesa sukladno usklađivanju interesa): Naš legitimni interes je dobiti povratnu informaciju o našim uslugama kako bismo ih poboljšali.
Developer
Obdelava vaših povratnih informacij: Vaše povratne informacije bomo obdelovali zaradi izboljšanja svojih storitev.
Podatki za povratne informacije
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev
6. člen (1) (f) (izpolnjevanje zakonitih interesov v skladu z uskladitvijo interesov). Naš zakoniti interes je obdelati vaše povratne informacije zaradi izboljšanja svojih storitev.
Developer
Dostopnost funkcije Moj koledar: Z vašo privolitvijo nam ta funkcija omogoča sinhronizacijo vašega koledarja na vašem mobilnem telefonu z našo aplikacijo, da bi vam lahko pošiljali opomnike za sestanke, obletnice in druge dogodke. Ta funkcija vam omogoča nastavitev teme, opomnika za datum in čas ter dodajanje opombe za svojo obletnico.
Podatki o protokolu Podatki za registracijo Podatki za prijavo Podatki za koledar
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev
6. člen (1) (a)  in 6. člen. (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Developer
Dostopnost funkcije o porabi energije: Ta funkcija uporabniku omogoča ogled statistike o porabi energije. Vključuje kilometrino, skupno porabo energije, povprečno hitrost in čas potovanja.
Podatki o protokolu Podatki za registracijo Podatki za prijavo
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev
6. člen (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Developer
Dostopnost funkcije digitalnega ključa: Ta funkcija vam omogoča odklep in zagon vozila s pomočjo svoje aplikacije namesto ključa.
MAC naslov za Bluetooth Kontrolna identifikacijska številka digitalnega ključa
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev
6. člen (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Developer

3. Podrobnosti o prejemnikih osebnih podatkov in prenosu osebnih podatkov v tretje države in/ali mednarodne organizacije

Prejemnik Vloga prejemnika Prenos v tretje države in/ali mednarodne organizacije
Sklep o ustreznosti ali primerni ali ustrezni zaščitni ukrepi za prenos v tretje države in/ali mednarodne organizacije
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Šanghaj, Ljudska republika Kitajska
Obdelovalec
Kitajska
Ni sklepa o ustreznosti Evropske komisije za zadevno tretjo državo. Prenosi v zadevno tretjo državo se izvajajo na podlagi standardnih pogodbenih določil Evropske komisije za prenos osebnih podatkov obdelovalcem v tretjih državah. Sklep Evropske komisije o standardnih pogodbenih določilih je mogoče najti tukaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Kopijo standardnih pogodbenih določil je mogoče dobiti pri naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (poglavje A.II.).
Dobavitelj kompleta za razvoj programske opreme (SDK) za zemljevide: HERE Europe B.V. Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska
Upravljavec
- -

II. Uporaba navigacijskega sistema na avdiovizualnem in navigacijskem sistemu (AVN)

Navigacijski sistem lahko uporabljate prek našega avdiovizualnega in navigacijskega sistema (AVN). Osnovne funkcije so dostopne brez internetne povezave in ne da bi mi ali naši ponudniki storitev obdelovali katere koli vaše osebne podatke pri uporabi navedenih funkcij. Navedeno še posebej vključuje iskanje specifične lokacije ali interesnih točk na določenem območju, izračunavanje poti in funkcijo navigacije ter funkcijo dosega baterije. Določene druge funkcije, kot je uporaba prometnih podatkov v dejanskem času za iskanje najboljše poti, zahtevajo internetno povezavo. Ko uporabljate navigacijski sistem prek spleta, obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • Prometne informacije v dejanskem času
 • Funkcija spletnega iskanja

Če uporabljate naš navigacijski sistem prek glasovnega prepoznavanja, preverite poglavje o glasovnem prepoznavanju (-> poglavje B.III).

V nadaljevanju se nahajajo podrobnejše informacije o navedenem:

1. Podrobnosti o osebnih podatkih, ki se obdelujejo


Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo
Osebni podatki, vključeni v kategorije
Viri podatkov
Obveznost posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, za omogočanje dostopa do podatkov
Obdobje hrambe podatkov
Podatki o protokolu
Podatki o protokolu, ki nastanejo zaradi tehničnih razlogov, ko je vzpostavljena internetna povezava med vašim vozilom in našimi strežniki: Podatki, ki nastanejo med tem dostopom, so opredeljeni s spletnim protokolom za prenos informacij med vašim vozilom in našimi strežniki. Navedeno vključuje IP-naslov, HTTPS protokol (za zagotovitev Telenav Cloud) in API ključ (da bi zagotovili, da se lahko samo vozila SAIC povežejo na Telenav cloud).
Uporabnik navigacijskega sistema
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, funkcij navigacije, zasnovanih na oblaku, ni mogoče zagotoviti.
Podatki se hranijo v datoteki evidence strežnika v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, največ 7 dni, razen če nastopi dogodek, ki ogroža varnost (npr. napad DDoS). Če nastopi dogodek, ki ogroža varnost, se datoteke evidence strežnika hranijo, dokler se dogodek, ki ogroža varnost, ne odpravi in povsem reši.
Podatki o lokaciji
GPS-lokacija vašega vozila se pošlje dobavitelju kompleta za razvoj programske opreme (SDK) za zemljevide, ko uporabnik uporablja funkcijo iskanja lokacije, spletno navigacijo in prometne informacije v dejanskem času.
Uporabnik navigacijskega sistema
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, funkcij navigacije, zasnovanih na oblaku, ni mogoče zagotoviti.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo največ eno leto.
Podatki funkcije iskanja
Podatki, ki ste jih vnesli v funkcijo iskanja našega navigacijskega sistema: Navedeno vključuje vse podatke, vnesene kot termine za iskanje, izbrane z nedavnega seznama ciljev, seznama najljubših nastavitev, na podlagi oznak, ki ste jih sami vnesli, kot je domač ali službeni naslov, ali iz kategorij interesnih točk ali prek glasovnega upravljanja. Če uporabljate glasovno prepoznavanje, preverite poglavje o glasovnem prepoznavanju  poglavje B.III.
Uporabnik navigacijskega sistema
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, iskanja, zasnovanega na oblaku, ni mogoče zagotoviti.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Vaš domač naslov je shranjen, dokler ga ne izbrišete v sistemu AVN. Vsi drugi podatki so shranjeni največ eno leto.
Nedavne lokacije
Podatki o cilju, izbrani v funkciji iskanja.
Uporabnik navigacijskega sistema
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, navigacije, zasnovane na oblaku, ni mogoče zagotoviti.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo največ eno leto.

2. Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov


Namen obdelave osebnih podatkov
Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo
Avtomatizirano sprejemanje odločitev
Zakonska podlaga in, če je smiselno, zakoniti interesi
Prejemnik
Dostopnost naše funkcije navigacije s prometnimi informacijami v dejanskem času: Osnovna funkcija navigacije je dostopna brez internetne povezave. Za naprednejšo navigacijo se pot izračuna na našem strežniku ob upoštevanju prometnih informacij v dejanskem času. Za ta namen se podatki o vaši lokaciji in vašem cilju začasno obdelujejo na našem strežniku. Podatke o vaši lokaciji redno obdelujemo, da bi vam zagotovili ustrezne navigacijske storitve (npr. izračun dostopnosti boljših poti v ozadju, preverjanje dogodkov v prometu v bližini itd.).
Podatki o protokolu Podatki o lokaciji Nedavne lokacije
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev.
6. člen (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Dobavlitelj kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte
Developer
Dostopnost naše funkcija spletnega iskanja Za ta namen se podatki, ki jih vnesete v funkcijo iskanja, začasno obdelujejo na našem strežniku. Ko ste prijavljeni v račun ISMART v svojem vozilu, lahko prav tako preverite in izberete naslove, interesne točke (npr. bencinske postaje, trgovine s hrano in pijačo, hotele itd.), ki ste jih dodali v svoj račun prek aplikacije. Poleg tega lahko poiščete polnilne postaje v bližini in preverite njihovo dostopnost.
Podatki o protokolu Podatki funkcije iskanja Podatki o lokaciji Za pregled in izbiro podatkov, shranjenih v vaš račun ISMART: Podatki za registracijo ( poglavje B.I.1 ) Podatki za prijavo ( poglavje B.I.1 ) Dodatni podatki o računu ( poglavje B.I.1 )
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev.
6. člen (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Dobavitelj kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte
Developer

3. Podrobnosti o prejemnikih osebnih podatkov in prenosu osebnih podatkov v tretje države in/ali mednarodne organizacije

Prejemnik
Vloga prejemnika
Prenos v tretje države in/ali mednarodne organizacije
Sklep o ustreznosti ali primerni ali ustrezni zaščitni ukrepi za prenos v tretje države in/ali mednarodne organizacije
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Šanghaj, Ljudska republika Kitajska
Obdelovalec
Kitajska
Ni sklepa o ustreznosti Evropske komisije za zadevno tretjo državo. Prenosi v zadevno tretjo državo se izvajajo na podlagi standardnih pogodbenih določil Evropske komisije za prenos osebnih podatkov obdelovalcem v tretjih državah. Sklep Evropske komisije o standardnih pogodbenih določilih je mogoče najti tukaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Kopijo standardnih pogodbenih določil je mogoče dobiti pri naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (poglavje A.II.).
Dobavitelj kompleta za razvoj programske opreme (SDK) za zemljevide: HERE Europe B.V. Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska
Upravljavec
-
-

III. Uporaba glasovnega prepoznavanja

Z glasovnim prepoznavanjem se lahko premikate skozi naš avdiovizualni in navigacijski sistem (AVN). Funkcija glasovnega prepoznavanja vam omogoča upravljanje določenih funkcij sistema AVN samo s pomočjo svojega glasu. Funkcija se lahko uporablja za več različnih funkcij, kot je recimo navigacija. Vnos novega cilja, zumiranje zemljevida ali preklic poti je samo nekaj primerov uporabe glasovnega upravljanja. Glasovno prepoznavanje se lahko uporablja za preklop na naslednjo pesem v glasbeni aplikaciji. Ko uporabljate funkcijo glasovnega prepoznavanja, naš dobavitelj funkcije spremeni vaše glasovne ukaze v strojno berljive ukaze.  

V nadaljevanju se nahajajo podrobnejše informacije o navedenem:

1. Podrobnosti o osebnih podatkih, ki se obdelujejo


Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo
Osebni podatki, vključeni v kategorije
Viri podatkov
Obveznost posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, za omogočanje dostopa do podatkov
Obdobje hrambe podatkov
Podatki o protokolu
Podatki o protokolu, ki nastanejo zaradi tehničnih razlogov, ko je vzpostavljena internetna povezava med vašim vozilom in našimi strežniki: Podatki, ki nastanejo med tem dostopom, so opredeljeni s spletnim protokolom za prenos informacij med vašim vozilom in našimi strežniki.
Uporabnik glasovnega prepoznavanja
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, ne morete uporabljati funkcije glasovnega prepoznavanja.
Podatki se hranijo v dnevniških datotekah strežnika v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, največ 7 dni, razen če nastopi dogodek, ki ogroža varnost (npr. napad DDoS). Če nastopi dogodek, ki ogroža varnost, se dnevniške datoteke strežnika hranijo, dokler se dogodek, ki ogroža varnost, ne odpravi in povsem reši.
Podatki glasovnih ukazov
Podatki, ki jih lahko posredujete prek glasovnih ukazov: Navedeno vključuje vsebino vašega glasovnega ukaza, npr. vaš glas, ki se snema po aktiviranju funkcije glasovnega prepoznavanja (ko rečete »Dober dan, MG« ali pritisnete gumb funkcije glasovnega prepoznavanja na volanu), dokler ne izklopite funkcije glasovnega prepoznavanja. (Navedeno ne vključuje vašega glasu pred aktiviranjem glasovnega prepoznavanja ali ko aktivirate glasovno prepoznavanje, tako da rečete »Dober dan, MG«; vaše vozilo prepozna stavek »Dober dan, MG« brez internetne povezave).
Uporabnik glasovnega prepoznavanja
Posredovanje podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, podatkov ni dolžen posredovati. Če podatki niso posredovani, ne morete uporabljati funkcije glasovnega prepoznavanja.
Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo največ tri leta.
Podatki glasovnih ukazov
Strojno berljivi podatki so ustvarjeni na podlagi vaših glasovnih ukazov: Navedeno vključuje vse ukaze, ki jih lahko naš dobavitelj glasovnega prepoznavanja določi na podlagi posnetega glasu, kot so naslovi ciljev za navigacijski sistem ali ukazi za napravo za predvajanje glasbe.
Ustvarilo naše podjetje
- Vaše podatke obdelujemo samo v obdobju, ki je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki. Podatki se hranijo največ tri leta.

2.  Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov

Namen obdelave osebnih podatkov
Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo
Avtomatizirano 
sprejemanje odločitev
Zakonska podlaga in, če je smiselno, zakoniti interesi
Prejemnik
Dostopnost funkcije glasovnega prepoznavanja: Ko aktivirate funkcijo glasovnega prepoznavanja (ko rečete »Dober dan, MG« ali pritisnete gumb funkcije glasovnega prepoznavanja na volanu), vaše vozilo snema vaš glas, dokler ne funkcije ne izklopite. Posnetek vašega glasu se nato pošlje našemu ponudniku storitve glasovnega prepoznavanja zaradi ustvarjanja strojno berljivih ukazov na podlagi vaših glasovnih ukazov. Navedene strojno berljive ukaze lahko nato avdiovizualni in navigacijski sistem (AVN) v vašem vozilu uporabi za različne funkcije, kot je nastavitev naslova cilja v navigacijskem sistemu ali nastavitev naprave za predvajanje glasbe. Glasovni ukazi se pred ali med aktiviranjem glasovnega prepoznavanja ne pošljejo ne nam ne našemu ponudniku storitve glasovnega prepoznavanja. Vaše vozilo izvaja aktiviranje glasovnega prepoznavanja brez internetne povezave, ko rečete »Dober dan, MG« (npr. prepoznavanje stavka »Dober dan, MG« kot ukaza za aktiviranje).
Podatki o protokolu Podatki o glasovnem ukazu
Omogočeno ni nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev.
6. člen (1) (b) uredbe GDPR (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).
Ponudnik stvvoritve
glasovnega prepoznavanja
Developer

3.  Podrobnosti o prejemnikih osebnih podatkov in prenosu osebnih podatkov v tretje države in/ali mednarodne organizacije

Prejemnik
Vloga prejemnika
Prenos v tretje države in/ali mednarodne organizacije
Sklep o ustreznosti ali primerni ali ustrezni zaščitni ukrepi za prenos v tretje države in/ali mednarodne organizacije
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Šanghaj, Ljudska republika Kitajska
Obdelovalec
Kitajska
Ni sklepa o ustreznosti Evropske komisije za zadevno tretjo državo. Prenosi v zadevno tretjo državo se izvajajo na podlagi standardnih pogodbenih določil Evropske komisije za prenos osebnih podatkov obdelovalcem v tretjih državah. Sklep Evropske komisije o standardnih pogodbenih določilih je mogoče najti tukaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Kopijo standardnih pogodbenih določil je mogoče dobiti pri naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (poglavje A.II.).

 

IV. Uporaba aplikacij tretje strani na avdiovizualnem in navigacijskem sistemu (AVN)

Avdiovizualni in navigacijski sistem (AVN) omogoča uporabo aplikacij tretjih strani, kot je Amazon Music. Zahvaljujoč tem aplikacijam lahko na lastno odgovornost uporabljate funkcije, ki jih ponujajo tretji ponudniki. Ustrezna aplikacija se ne aktivira samodejno, temveč jo morate vi najprej aktivirati v ustreznih nastavitvah. Ko aktivirate ustrezno aplikacijo, lahko ponudnik ustrezne aplikacije prejme od vas osebne podatke. O osebnih podatkih, ki jih ponudnik prejme, ne vemo ničesar. Prav tako ne vemo ničesar o posebnem namenu obdelave podatkov, ki jih zbira ponudnik zadevne aplikacije tretje strani, ali o kakršnih koli nadaljnjih podrobnostih obdelave podatkov zadevnega ponudnika. Prav tako ne vemo, ali zadevni ponudnik obdeluje podatke, samo da bi zagotovil delovanje ustreznega vtičnika (npr. za pretakanje glasbe) ali pa poleg tega tudi za katere koli druge namene (npr. zaradi oblikovanja profilov uporabe ali prilagoditve oglasov po meri).

Če uporabljate naš sistem AVN prek glasovnega prepoznavanja, preverite poglavje o glasovnem prepoznavanju (-> poglavje B.III).

V nadaljevanju se nahajajo podrobnejše informacije o navedenem:

1. Aplikacije tretjega ponudnika, vdelane v naš sistem AVN

Naslednje aplikacije tretjega ponudnika so vdelane v naš sistem AVN:

Aplikacija
Tretji ponudnik
Dodatne informacije o ponudniku aplikacije
Aplikacija Amazon Music
Država, ki vam dobavi aplikacijo Amason Music, je odvisna od vaše države prebivališča: Amazon.com Services LLC, Amazon.com.ca, Inc., Amazon Digital UK Ltd, Amazon Digital Germany GmbH, Amazon.com Sales, Inc., Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Australia Services Inc., Amazon Commercial Services Pty Ltd, Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. ali ena od njihovih podružnic.
https://www.amazon.de/-/en/gp/...
Aplikacija za vremensko napoved
AccuWeather, Inc.
https://www.accuweather.com/de/privacy

2. Morebitno pošiljanje podatkov v tretje države brez ustrezne stopnje zaščite

Ko uporabljate aplikacijo tretje strani, se lahko podatki prenesejo v tretje države, za katere ne obstaja tako imenovani sklep o ustreznosti Evropske komisije in ustrezno zagotovilo. V tem pogledu obstaja tveganje neobstoja ustrezne stopnje zaščite za prenesene osebne podatke. Navedeno pomeni, da vaši osebni podatki, ki jih obdeluje tretji ponudnik, morda ne bodo deležni enake zaščite, kot je določena v uredbi GDPR. Še posebej navedeno pomeni, da morda ne bodo upoštevana načela za obdelavo osebnih podatkov, navedena v 5. členu uredbe GDPR. Poleg tega morda ne boste mogli uveljavljati pravic in uporabiti učinkovitih pravnih sredstev glede obdelave osebnih podatkov. Z aktiviranjem zadevne aplikacije tretje strani sprejemate možna tveganja na lastno odgovornost.

C. Informacije o pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate glede obdelave svojih osebnih podatkov naslednje pravice

 •  Pravica do dostopa (15. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Pravica do popravka (16. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Pravica do izbrisa (pravica do pozabe) (17. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Pravica do omejitve obdelave (18. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Pravica do prenosa podatkov (20. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Pravica do ugovora (21. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Pravica do prijave v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave (19. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Pravica do preklica privolitve (tretji odstavek 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Pravica do vložitve ugovora pri nadzornem organu (77. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Zaradi uveljavljanja svojih pravic se lahko na nas obrnete prek podatkov za stik v poglavju A.

Kjer je smiselno, boste našli informacije o kakršnih koli specifičnih načinih in mehanizmih, ki olajšajo uveljavljanje vaših pravic, posebej uveljavljanje vaše pravice do prenosa podatkov in pravice do ugovora, v informacijah o obdelavi osebnih podatkov v poglavju B tega Obvestila o varstvu osebnih podatkov.

V nadaljevanju najdete podrobnejše informacije o svojih pravicah glede obdelave svojih osebnih podatkov:

I. Pravica do dostopa

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico pridobitve dostopa in informacij pod pogoji, navedenimi v 15. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Navedeno še posebej pomeni, da lahko od nas zahtevate pridobitev potrditve o tem, ali obdelujemo vaše osebne podatke. Če jih, lahko prav tako dostopate do osebnih podatkov in informacij, navedenih v prvem odstavku 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Navedeno vključuje informacije o namenih obdelave, kategorijah osebnih podatkov, ki se obdelujejo, in prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, ki so jim osebni podatki razkriti ali jim bodo razkriti (točke (a), (b) in (c) prvega odstavka 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Celoten opis svojih pravic do dostopa in informacij najdete v 15. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

II. Pravica do popravka

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do popravka pod pogoji, navedenimi v 16. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Navedeno še posebej pomeni, da lahko od nas zahtevate popravek netočnosti v svojih osebnih podatkih in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja.

Celoten opis svojih pravic do popravka najdete v 16. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

III. Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do izbrisa (pravico do pozabe) pod pogoji, navedenimi v 17. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Navedeno pomeni, da lahko od nas zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, ki smo jih dolžni izbrisati brez nepotrebnega odlašanja, ko velja eden od razlogov, navedenih v prvem odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. To se lahko zgodi, če na primer osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani (točka (a) prvega odstavka 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Če smo objavili osebne podatke in smo jih dolžni izbrisati, moramo ob upoštevanju dostopne tehnologije in stroška izvedbe prav tako izvesti razumne korake, vključno s tehničnimi ukrepi, in obvestiti upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, da ste zahtevali izbris vseh povezav s temi osebnimi podatki ali kopij ali replik navedenih osebnih podatkov (drugi odstavek 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Pravica do izbrisa (pravica do pozabe) se ne more uveljavljati, če je obdelava potrebna zaradi enega od razlogov, navedenih v tretjem odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. To se lahko zgodi, če je na primer obdelava potrebna zaradi upoštevanja zakonskega določila ali uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (točki (b) in (e) tretjega odstavka 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Celoten opis svoje pravice do izbrisa (pravice do pozabe) najdete v 17. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

IV. Pravica do omejitve obdelave

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do omejitve obdelave pod pogoji, navedenimi v 18. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Navedeno pomeni, da lahko od nas zahtevate omejitev obdelave, če velja eden od pogojev, navedenih v prvem odstavku 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. To se lahko zgodi, če recimo izpodbijate točnost osebnih podatkov. V takšnem primeru velja omejitev obdelave med obdobjem, ki nam omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov (točka (a) prvega odstavka 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Omejitev pomeni, da so shranjeni osebni podatki označeni zaradi omejitve njihove prihodnje obdelave (tretji odstavek 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Celoten opis svojih pravic do omejitve obdelave najdete v 18. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

V. Pravica do prenosa podatkov

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do prenosa podatkov pod pogoji, navedenimi v 20. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Navedeno pomeni, da lahko v splošnem zahtevate svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki ter te podatke prenesete drugemu upravljavcu, ne da bi vam mi to preprečili, če obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) prvega odstavka 6. člena ali točko (a) drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali pogodbi skladno s točko (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, obdelava pa poteka z avtomatiziranimi sredstvi (prvi odstavek 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Informacije o tem, ali obdelava temelji na privolitvi skladno s točko (a) prvega odstavka 6. člena ali točko (a) drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali pogodbi skladno s točko (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko najdete v informacijah, ki se nanašajo na zakonske podlage obdelave v poglavju B tega Obvestila o varstvu podatkov.

Pri uveljavljanju svoje pravice do prenosa podatkov imate prav tako na splošno pravico, da se vaši osebni podatki prenesejo neposredno od nas drugemu upravljavcu, če je to tehnično mogoče (drugi odstavek 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).  

Celoten opis svojih pravic do prenosa podatkov najdete v 20. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VI. Pravica do ugovora

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do ugovora pod pogoji, navedenimi v 21. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

O pravici do ugovora vas kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vas obvestimo najpozneje v naši prvi komunikaciji z vami.

Podrobne informacije o tem se nahajajo v nadaljevanju:

1. Pravica do ugovora na podlagi posebne situacije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate vedno pravico do ugovora glede obdelave svojih osebnih podatkov na podlagi svoje posebne situacije v skladu s točko (e) ali (f) prvega odstavka 6. člena, vključno z oblikovanjem profila na podlagi navedenih določil.

Informacije o tem, ali obdelava temelji na točki (e) ali (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, najdete v informacijah, ki se nanašajo na zakonske podlage obdelave, v poglavju B tega Obvestila o varstvu podatkov.

V primeru ugovora, ki se nanaša na vašo posebno situacijo, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če dokažemo, da naši prepričljivi zakoniti interesi prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

Celoten opis svojih pravic do ugovora najdete v 21. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

2. Pravica do ugovora glede neposrednega trženja

Ko se vaši osebni podatki obdelujejo za potrebe neposrednega trženja, lahko kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za takšno trženje, vključno z oblikovanjem profilov v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem.

Informacije o tem, ali se in v kakšni meri se osebni podatki obdelujejo za potrebe neposrednega trženja, najdete v informacijah, ki se nanašajo na zakonske podlage obdelave, v poglavju B tega Obvestila o varstvu podatkov.

Če vložite ugovor glede obdelave za potrebe neposrednega trženja, vaših osebnih podatkov za te potrebe ne bomo več obdelovali.

Celoten opis svojih pravic do ugovora najdete v 21. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je na voljo na naslednji povezavi: : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. Pravica do preklica privolitve

AČe obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) prvega odstavka 6. člena ali točko (a) drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s tretjim odstavkom 7. člena  Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico preklicati svojo privolitev v katerem koli trenutku. Preklic vaše privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je izvedena na podlagi vaše privolitve pred preklicem. O tem vas obvestimo, preden nam podate svojo privolitev.

Informacije o tem, ali obdelava temelji na točki (a) prvega odstavka 6. člena ali točki (a) drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, najdete v informacijah, ki se nanašajo na zakonske podlage obdelave, v poglavju B tega Obvestila o varstvu podatkov.


VIII. Pravica do vložitve ugovora pri nadzornem organu

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do vložitve ugovora pri nadzornem organu pod pogoji, navedenimi v 77. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

D. Informacije o tehničnih terminih Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki se uporabljajo v tem Obvestilu o varstvu osebnih podatkov

Tehnični termini, ki se nanašajo na varstvo podatkov v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov, imajo pomen, ki se uporablja v Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Celoten opis opredelitev Splošne uredbe o varstvu podatkov najdete v 4. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je na voljo na naslednji povezavi:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

UV nadaljevanju najdete podrobne informacije o najpomembnejših tehničnih terminih Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki se uporabljajo v tem Obvestilu o varstvu osebnih podatkov:

»Osebni podatki« pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

»Posameznik« pomeni posameznika, katerega identiteta je določena ali določljiva, na katerega se nanašajo osebni podatki.

»Obdelava« pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

»Oblikovanje profilov« pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

»Upravljavec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice.

»Obdelovalec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

 »Uporabnik« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.  Vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ne štejejo za uporabnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov poteka v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

 »Tretja oseba« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.

 »Mednarodna organizacija« pomeni organizacijo in njena podrejena telesa, ki jih ureja mednarodno javno pravo ali kateri koli drugo telo, ustanovljeno s sporazumom med dvema ali več državami ali na podlagi takega sporazuma.

 »Tretja država« pomeni državo, ki ni članica Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP). 

»Posebne kategorije osebnih podatkov« pomeni osebne podatke, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo.

.

E. D Datum začetka veljavnosti in spremembe tega Obvestila o varstvu osebnih podatkov

Datum začetka veljavnosti tega Obvestila o varstvu osebnih podatkov je 12. oktober 2021.

To Obvestilo o varstvu osebnih podatkov bo morda treba spremeniti zaradi tehničnega razvoja in/ali dopolnitve zakonskih ali uradnih zahtev.

Posodobljeno različico tega Obvestila o varstvu podatkov lahko prenesete kadar koli na povezavi

 https://mgmotor.eu/privacy-notice/ismart

 

Poiščite prodajni salon

Prodajni salon
Servis